לימודי משפטים >> קליניקות משפטיות >> הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה

הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה

מנחה אקדמית ומנהלת הקליניקה: ד״ר יעל וקסמן
(אשכול אזרחי מסחרי/אשכול דיני משפחה וירושה/אשכול פלילי)

השיעורים הפרונטליים יתקיימו בימי שלישי בין השעות 16:00-17:30

ישראל מצויה בעיצומה של ”מהפכת הזקנה“ וחווה עלייה דרמתית בתוחלת החיים וגידול משמעותי במספר הזקנים המתגוררים בה. אף שההזדקנות ואריכות הימים יכולות להביא עמם המשך צמיחה וחיים בעלי משמעות, לעיתים נלווית אליהם גם ירידה תפקודית משמעותית, פיזיולוגית ו/או קוגניטיבית, הפוגעת באיכות חייו של האדם הזקן וביכולתו לשמור על כבודו, שלומו וחירותו. ההזדקנות אף מעלה, לעיתים קרובות על פני השטח, את הצורך להתמודד עם סוגיות משפטיות אשר חלקן ייחודיות לגיל הזקנה וחלקן שאינן ייחודיות לגיל הזקנה אך מתעצמות בתקופה זו.
סוגיות אלה כוללות, בין השאר: סוגיות בנוגע לכשרותו המשפטית של האדם הזקן, הצורך למנות לו אפוטרופוס או תומך החלטות, האפשרות לעשות שימוש בכלי תכנון משפטיים, כגון: ייפוי כוח, הנחיות
מקדמיות, זכויות בביטוח לאומי ובמערכת הבריאות, סוגיות בסוף החיים, הגנה מפני התעללות, הזנחה וניצול, זכויות ניצולי שואה, דיני ירושה, צרכנות, דיור ועוד.
לאור זאת, הקליניקה שמה לה למטרה לסייע לאוכלוסייה זו במימוש זכויותיהם וזאת בשיתוף פעולה עם עמותת ”מרווה-משפט, רווחה והעצמה“, הפועלת להעצמת אוכלוסיות נזקקות באמצעות כלים משפטיים ורווחתיים.
העבודה המעשית של הסטודנטים תכלול: טיפול בתיקים מול בתי המשפט בענייני כשרותו המשפטית של האדם הזקן, השתתפות, למי שיוכל וירצה, בוועדות הרב מקצועיות בלשכות הרווחה, כתיבת חוות דעת בנושאים מגוונים, כגון: דיני כשרות משפטית, אפוטרופסות, ביקורי בית ופגישות עם פונים בשערי מדע ומשפט.
הסיוע המשפטי יעשה לרוב מתוך המרכז האקדמי, אך לעיתים ייערכו ביקורי בית לזקנים המרותקים לביתם, או המאושפזים בבתי החולים.
לצד העבודה המעשית ייערכו שיעורים עיוניים אשר יתמקדו בעולם הזקנה והמשפט.
ההשתתפות בקליניקה תאפשר לסטודנטים חשיפה לתכנים משפטיים והתנסות בהתערבויות משפטיות, אשר השימוש בהם בעולם המשפטי המעשי תופס יותר ויותר רחב, בעבודה מול אוכלוסיית הזקנים ואף מול אוכלוסיות אחרות.

דרישות הקליניקה:
על הסטודנט להקדיש 4 שעות פעילות בשבוע לטיפול בתיקים במסגרת הקליניקה. זמני הטיפול ומקום הטיפול הינם גמישים ומשתנים בהתאם לאופי התיק: תיקים שניתן לטפל בהם מהבית,
תיקים בהם יש צורך להיפגש עם פונים במרכז האקדמי, ביקורי בית, צוותי רווחה וכדומה.
בנוסף, ישנה חובת נוכחות מלאה בכל הרצאות הקליניקה (למעט היעדרות באישור מחלה, אישור
מילואים וכדומה) ויינתנו מטלות כתיבה להגשה.
בקליניקה זו ההרצאות יתקיימו אחת לשבוע במהלך סמסטר א'.

הקליניקה פועלת בכל אזורי הארץ, בהתאם לצרכי כל תיק.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה