לימודי משפטים >> קליניקות משפטיות >> הקליניקה לאיכות הסביבה

הקליניקה לאיכות הסביבה

מנחה אקדמי: ד״ר עמוס הרמן
מנהל הקליניקה: עו”ד שלמה מאיר רבינוביץ
(אשכול נזיקין, עבודה וביטוח/ אשכול משפט ציבורי/ אשכול משפט פלילי)

השיעורים הפרונטליים יתקיימו בימי שלישי בין השעות 16:00-17:30

מתוך הבנה בצורך ההולך וגובר בפעילות סביבתית-משפטית בישראל, הוקמה במרכז האקדמי “הקליניקה לאיכות הסביבה”.

מטרות הקליניקה: טיפוח איכות הסביבה בישראל תוך סיוע לעיצוב המדיניות הראויה, שמירה על הסביבה הקיימת, תיקון נזקים ומניעת תקלות לעתיד; הקניית מידע, כלים וניסיון מקצועי ומעשי לסטודנטים, שיהוו את מוקד העשייה בקליניקה.

במסגרת הקליניקה יועברו הרצאות פרונטאליות, אחת לשבועיים, במשך שני סמסטרים. במהלך ההרצאות יילמדו העקרונות, החקיקה, הפסיקה והכללים בתחום טיפוח איכות הסביבה בישראל.

במסגרת הפעילות המעשית, הקליניקה מתכוונת לעבוד בשיתוף פעולה עם מספר גופים וארגונים, כגון: המשרד להגנת הסביבה, רשויות, רט”ג – רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, ירוק עכשיו, צלול ועוד.

תחומי הפעילות: סיוע לעיצוב מדיניות סביבתית וטיפול בסוגיות סביבתיות בתחומים שונים: תכנון ובנייה, זיהום אוויר, מים וקרקע, קרינה, רעש וכיו”ב.

במסגרת הפעילות יתנסו הסטודנטים בפעילויות משפטיות שונות ובניסוח מסמכים מגוונים כגון: כתבי טענות, מכתבים משפטיים, עררים, תלונות, עתירות, הצעות חוק, ניירות עמדה וחוות דעת.

 

דרישות הקליניקה:

הפעילות בקליניקה מתבצעת במסגרת ארגונים העוסקים בתחום, עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות, פרויקטים יזומים בשטח או עבודה מהבית.

על הסטודנט להקדיש 4 שעות בשבוע לפעילות בקליניקה, כאשר זמני הפעילות גמישים וניתן לפעול בכל אחת משעות היום.

בנוסף, ישנה חובת נוכחות מלאה בכל הרצאות הקליניקה (למעט היעדרות באישור מחלה, אישור מילואים וכדומה) ויינתנו מטלות כתיבה להגשה.

ניתן לשבץ בכל אזורי הארץ, בהתאם לפרויקט ולפריסת הארגונים, העיריות והמועצות, איתם אנו פועלים.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה