אחריות עו"ד – א'

שם הקורס:
אתיקה מקצועית
שם השיעור:
אחריות עו"ד – א'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון