פרופ' מיכל טמיר  Michal Tamir 
 טלפון   09-7750329
  פקס   09-7750375
  כתובת דוא"ל    michalt@mishpat.ac.il

תחום התמחות מקצועי

 • משפט חוקתי (בדגש על זכויות אדם במשפט הציבורי והפרטי)
 • משפט מינהלי
 • סדר דין פלילי (בדגש על אכיפה)
 •  דיני מכרזים

 

השכלה 

LL.D     האוניברסיטה העברית בירושלים, 2005

LL.M    האוניברסיטה העברית בירושלים, 1999, מצטיינת המחזור

LL.B     אוניברסיטת חיפה, 1995, מצטיינת המחזור

 

מינויים אקדמאיים

2012-2013 עמיתת מחקר בתוכנית תקווה, בית הספר למשפטים,  אוניברסיטת ניו-יורק (NYU).
2005-2006  Global Research Fellow (Hauser Program), NYU
2015-  פרופסור חבר, המרכז האקדמי שערי  משפט
2008-2015 מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2004-2008 מרצה, המרכז האקדמי, שערי מדע ומשפט
2001- מורה מהחוץ בפקולטות שונות למשפטים (לסירוגין) –
האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת חיפה,
אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב,
המסלול  האקדמי של המכללה למינהל, המרכז הבינתחומי, מכללת כרמל
1993-2001 עוזרת הוראה בפקולטות שונות למשפטים (לסירוגין) –
אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים,
המכללה למשפטים ברמת-גן ומכללת שערי מדע ומשפט.

פעילות אקדמית נוספת  

2015- חברה בוועד המנהל של העמותה למשפט ציבורי
2002- חברה בעמותה למשפט ציבורי ובפורום המורים למשפט ציבור
2007- חברה בוועד המנהל של האגודה הישראלית למשפט וחברה
2013-  חברה באגודה ללימודי ישראל  (AIS)
1998- חברות במערכת כתב-העת "משפטים"
1992-1995 חברות במערכת כתב-העת "משפט וממשל"

 

ניסיון מקצועי

1997 עוזרת משפטית של השופטת דורית ביניש בבית-המשפט העליון.
1996-

חברה בלשכת עורכי הדין     (ייצוג בנושאי שוויון, אכיפה סלקטיבית, תחומים מינהליים)

1995- 1996 התמחות בבית-המשפט העליון אצל השופט יצחק זמיר.

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • משפט חוקתי
 • משפט מינהלי
 • סדר דין פלילי
 • דיני מכרזים
 • זכויות חוקתיות והמשפט הפלילי
 • זכויות האדם במשפט הפרטי

מענקי מחקר

2016  מענק מחקר של המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית ע"ש דיויד וינר ז"ל
2009  מענק מרכז מינרווה לזכויות אדם

פרסים מקצועיים ומלגות (מבחר חלקי)

2004 מלגת גילה, מרכז גילה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה.
2003 The Ellis and Alma Birk Scholars Prize Committee
2003 פרס גוזיק ופרס PEF על פרסום מאמר בכתב-עת משפטי
2003 מענק מהמרכז על שם הרווי ל. סילברט ללימודי ישראל
2002-2003 שני מענקים ממכון לוי אשכול לחקר החברה הכלכלה והמדיניות בישראל
2002 מלגה ממרכז מינרבה לזכויות האדם
2001

פרס הצטיינות ע"ש דוקטור יעקב הרצוג ז"ל

2001 מלגת הצטיינות של איגוד נשים אקדמאיות בישראל
1999 פרס רקטור האוניברסיטה העברית לתלמידי מוסמך
1993-1994 תעודת ופרס "מצטיין החוג" שהוענקה על-ידי לשכת הרקטור – דיקנט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה.
1993 תעודת הוקרה מהכנסת שהוענקה על-ידי יו"ר ועדת החינוך והתרבות.

תחומים בהם ניתן להתראיין לתקשורת

 • אכיפה סלקטיבית
 • ביקורת המדינה
 • דיני מכרזים
 • משפט חוקתי וזכויות אדם
 • סדר דין פלילי

פרסומים

ספרים

 • אכיפה סלקטיבית (הוצאת נבו, תשס"ח).
 • מבט ביקורתי על ביקורת המדינה (בהנחיית פרופ' מרדכי קרמניצר, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, תש"ע).

מאמרים בכתבי עת– עברית

 • "עילת חוסר-הוודאות במשפט הציבורי", משפט וממשל ה (תש"ס) 550-497.
 • "הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות", הפרקליט מה (תש"ס) 127-94.
 • "קלישאות חוקתיות – בין ביטוי ציבורי לכבוד פרטי", משפטים לב (תשס"ב) 667-623 (עם אריאל בנדור).
 • "עלותו השקועה של התקדים", דין ודברים א (תשס"ה) 298-211.
 • "על חוקתיות וסבירות", הפרקליט נ (תשס"ח) 227-185.      http://www.hapraklit.co.il/_uploads/dbsattachedfiles/nun1_6.pdf
 • "'השפה העברית לא המציאה לי תואר': על כבודן של משפחות 'אלטרנטיביות' בישראל", קרית המשפט ח (2009) 288-251.
 • "על רשלנות וכוונה להפלות: היבטים ייחודיים לתחום האכיפה", מחקרי משפט כו (2010) 258-217.
 • "המשפט לאור הפילוסופיה של היוגה: תובנות ראשונות על מפגש בינתחומי", עלי משפט ח (2010) 316-279.
 • "צדק חלוקתי קונקרטי במשפט הפרטי", המשפט יד (2012) 511-469 (עם חגי ויניצקי).
 • "על כבוד האדם והפרטה" בעקבות בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר (2009) משפטים מא  (2011) 663 (עם אסף הראל).
 • "מינוי בכירים – על הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה" משפט ועסקים יז (2014) 409 (עם אריאל בנדור)
 • "חלופת מעצר – האומנם תמיד לטובת הנאשם?", עתיד להתפרסם במשפט וממשל ובספר קרמניצרhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawGov/Pages/FutureIssues.aspx
 • "הסדר טיעון הוא הסדר טיעון: עבר, הווה, עתיד", ו חוקים (האוניברסיטה העברית) (2014) 49 (עם יוני לבני).
 • "הטעות שבהתנגדות – על ביקורת חיונית והתנגדות מיותרת לנציבות הביקורת על מערך התביעה", מעשי משפט ז (2015) 223-203.http://www.law.tau.ac.il/Heb/?CategoryID=1152&ArticleID=3049&Page=
 • "ההליך הפלילי כמשחק שחמט: מעמדו של הנפגע במסגרת דוקטרינת פסילת הראיות" (עם דנה פוגץ'). עתיד להתפרסם בספר ביניש.
 • "החברה הבדואית בנגב: בין ליברליזם ל(חוסר) הכרה”, עתיד להתפרסם בכרך תפרים בחתך לאומי, במסגרת משפט, חברה ותרבות (עם גרשון גונטובניק).
 • "נפגעי עבירה והסדרי טיעון: דחיפה קלה ((nudge בכיוון הנכון”  עתיד להתפרסם בכרך הענישה, ההליך הפלילי וזכויות נאשמים בישראל, במסגרת משפט חברה ותרבות (עם דנה פוגץ').

מאמרים בכתבי-עת– אנגלית

מאמרים בקובץ מאמרים – עברית

 • "על רשלנות וכוונה להפלות: היבטים ייחודיים לתחום האכיפה", ספר בך
 • "אכיפה סלקטיבית והתנגדות לפעולה שלטונית", ארבעים שנות שיפוט באזור יהודה והשומרון: היבטים משפטיים, חברתיים והיסטוריים (בדפוס).

מאמרים בקובץ מאמרים – אנגלית

 • "Human Rights in Private Law: Hybridization of the Balancing Tests", in Israeli Constitutional Law in the Making (ed. by Gideon Sapir, Daphna Barak-Erez & Aharon Barak, Hart Publishing, 2013) 401-418.

ביקורת ספרים

 • "The Pig Taboo in a Jewish and Democratic State", on Dafna Barak-Erez, Outlawed Pigs: Law, Religion, and Culture in Israel, 10 Hagar: Studies in Culture, Polity and Identities 187-195 (2012)

מאמרים מוזמנים

 •  "זכות העמידה או זכות העקיבה", שערים למשפט א (תשס"ה ) 79-75.
 • "ביקורת בונה ביקורת", עורך הדין 7 (אפריל 2010) 70 .
 •  "דו"ח נציב תלונות הציבור על שופטים, 2011: מודל לביקורת ראויה", הלשכה (ביטאון עורכי הדין של מחוז ירושלים).
 • "במדינת דמיונה" הלשכה (ביטאון עורכי הדין של מחוז ירושלים) 105 (אוקטובר, 2015).

מאמרים מקוונים

 1. "A Guide to Legal Research in Israel", Globalex,  http://www.nyulawglobal.org/globalex/israel.htm (August, 2006)
 2. "חולשת השידור הציבורי בישראל", נ.צ. לדמוקרטיה (גיליון מס' 10, אפריל 2008, בעריכת ברוך מאירי)  http://www.democracy.co.il
 3. NYU –  Global Law Working Papers http://www.law.nyu.edu/global/workingpapers/index.htm
 4. "מקומה של ביקורת המדינה במערך החוקתי בישראל: פרשת רמון כביטוי לצורך בהתוויית גבולות", אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה (7.3.2007), http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/152.aspx
 5. "נסיעות הבכירים והצורך בתיחום סמכויות", אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה (6.4.2011), http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/376.aspx

ערך באנציקלופדיה

Israel" entry in Legal Systems of the World: a Political, Social and Cultural

Encyclopedia (edited by Prof. H.M. Kritzer, University of Wisconsin).