מתעניין?

פרופ'   יעל רונן  Prof. Yaël Ronen 

מספר טלפון       09-7750346

מספר פקס :       09-7750375

yaelr@mishpat.ac.il

תפקידים נוספים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מרכזת הסמינר המחלקתי.

תחום התמחות והוראה

משפט בין לאומי פומבי, משפט בין לאומי פרטי, משפט בין לאומי פלילי, זכויות אדם במשפט הבין לאומי והישראלי, סוגיות משפטיות בסכסוך הישראלי-ערבי, משפט וסייבר, כתיבה אקדמית.

לקוחות חיים ורשימת פרסומים לחצו כאן