ד"ר תהילה בארי אלון

כתובת דוא"ל  tbe1@nana10.co.il

תפקידים עכשוויים במרכז מלבד הוראה
הממונה על התביעה המשמעתית

תחום התמחות מקצועי 

משפט עברי- Jewish Law
דיני משפחה- Family Law
דיני ירושה- Law of Succession

 

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת
משפט עברי- Jewish Law
דיני משפחה- Family Law

השכלה
1993-1998 תואר ראשון "בהצלחה", אוניברסיטת בר אילן, LLB Bar Ilan University
2002-2204 תואר שני "בהצטיינות" מסלול עם תיזה, אוניברסיטת בר אילן, LLM Bar Ilan University
2005-2010 תואר שלישי במסגרת תכנית מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר אילן, PhD Bar Ilan University

 

מינויים אקדמיים
2011-2012 מרצת פנים- המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט (משפט עברי, דיני משפחה ודיני ירושה). מרצה
במדרשה לנשים המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

2010-2012 מרצה מן החוץ- המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט (משפט עברי, דיני משפחה); מרצה מן החוץ-
אוניברסיטת בר אילן (משפט עברי); מרצה מן החוץ- אוניברסיטת חיפה (דיני
ירושה, משפט עברי).

2011 מרצה מן החוץ- מכללת נתניה (דיני משפחה).

2010 מרצה קורס "יסודות המשפט" באוניברסיטה הפתוחה.

2006-2010 מרצה מן החוץ, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט (משפט עברי, דיני משפחה).

2002-2011 מרצה קורס "דיני חוזים" באוניברסיטה הפתוחה.

 

פרסומים
תהילה בארי טיהור ממזרים נוכח הקידמה הרפואית- בחינה מחודשת לאור עקרונות היסוד בסוגיית הממזר (עבודה לקבלת תואר "מוסמך במשפטים" אוניברסיטת בר אילן- הפקולטה למשפטים, רמת גן, התשס"ה).

תהילה בארי היסוד הנפשי הנדרש לכינון הקידושין בהקשרן של טענות ה'טעות' וה'תנאי' (עבודה לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" אוניברסיטת בר אילן- הפקולטה למשפטים, רמת גן, התש"ע).

תהילה בארי "עיון מחודש ביסודות ההלכתיים לטיהור ממזרים נוכח הקידמה הרפואית" (התקבל לפרסום בכרך כ"ו של שנתון המשפט העברי).

 

קורסים
קורס חובה: "דיני משפחה".
קורס בחירה: "ההורה וילדו במשפט העברי".
קורס בחירה: "זיקות קידושין ופקיעתן".
קורס בחירה: דיני ירושה.
סמינריון: סוגיות אקטואליות בענייני המעמד האישי.