מתעניין?

 ד"ר רוני לזר Ron Lazer

מספר טלפון: 09-7750350
כתובת דוא"ל: ronil@mishpat.ac.il

ראש בית הספר לחשבונאות

 

תחום התמחות מקצועי

חשבונאות פיננסית, ניתוח דוחות כספיים, הערכות שווי
Financial accounting, Financial statement analysis, valuation

 

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת:

דוחות כספיים של חברות, בעיות דיווח, שינויי תקינה חשבונאית, רשות ניירות ערך, רגולציה חשבונאית.
Companies’ financial statements, Issues in accounting reporting, changes in accounting standards, Israel’s SEC, accounting regulation.

 

השכלה:
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב, 1993
תואר שני MBA התמחות במימון וחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב, 1998
תואר שני בפילוסופיה/מינהל עסקים, אוניברסיטת ניו יורק, 2002
תואר שלישי במינהל עסקים התמחות בחשבונאות, אוניברסיטת ניו יורק, 2004

B.A. in Accounting and Economics, Tel Aviv University, 1993
MBA (Finance & accounting), Tel Aviv University, 1998
Master of Philosophy, New York University, Stern School of Business, 2002
Ph.d. in Accounting, New York University, Stern School of Business, 2004

מינויים אקדמיים קודמים:
אוניברסיטת יוסטון  מרצה בכיר, 2004 – 2009
אוניברסטית יוסטון  מרצה קליני, 2009 ואילך
אינסיאד   מרצה אורח, 2008 ואילך

University of Houston   Bauer College  Assistant Professor, 2004-2009
University of Houston   Bauer College   Clinical Professor, 2009
INSEAD   Visiting Professor, 2008

פרסומים נבחרים (5 שנים אחרונות):

“Reasons for Late SEC Filings: Computerized Retrieval and Classification” Intelligent Data Analysis, Winter 2006, With Ronen Feldman, Joshua Livant and Benjamin Segal

 

קורסים אותם העברתי בשנים האחרונות:
חשבונאות פיננסית ל- MBA ול- EMBA, חשבונאות פיננסית לתואר ראשון במינהל עסקים, יסודות החשבונאות, חשבונאות ניהולית, סוגיות נבחרות בחשבונאות (MBA), ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (MBA, ו- Master in Accountancy), סימנריון בחשבונאות פיננסית.