מתעניין?

ד"ר רוני לזר Ron Lazer

מספר טלפון: 09-7750350

כתובת דוא"ל: ronil@mishpat.ac.il

תפקידים עכשוויים במרכז מלבד הוראה

ראש בית הספר לחשבונאות

תחום התמחות מקצועי

חשבונאות פיננסית, ניתוח דוחות כספיים, הערכות שווי

Financial accounting, Financial statement analysis, valuation

לקורות חיים מלאים לחצו כאן