מתעניין?

נדלר רוניה
09-7658663, 050-6544838
ronia_nadler@yahoo.com

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

סטטיסטיקה

יישומי מחשב ותוכנות סטטיסטיות

יישומי אופיס מתקדמים

סמינריון מחקרי

לקורות חיים מלאים לחץ כאן