מתעניין?

ד"ר מיכאל בריס

תחום התמחות מקצועי

 • משפט עברי
 • פילוספיה של המשפט
 • דיני עבודה

 

השכלה 

Ph.D      אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 2009

LL.M     האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004 (בהצטיינות יתירה)

LL.B      האוניברסיטה העברית בירושלים, 1992 (בהצטיינות)

מינויים אקדמאיים

פרסים

2015             פרס ע"ש רומי ואסתר תיגר למאמר מצטיין במשפט עברי

2009-2006   מלגת נשיא, אוניברסיטת בר-אילן

2008             פרס וולף

2007/8          מלגת שופף

2007             פרס ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה)

2006             פרס הרקטור, אוניברסיטת בר-אילן

2001             פרס בחנה לחקר המשפט העברי

 

נסיון מקצועי נוסף

משפטי

2003     מגשר מוסמך, התמחות בגישור משפחתי, "גומא", המרכז הישראלי לגישור תל-אביב

1993     הסמכה: לשכת עורכי הדין התמחות, כבוד השופט שלמה לוין, בית המשפט העליון  ירושלים עו"ד דן אבי-יצחק, ירושלים

תורני

תשע"ד-תשע"ה      רב בית הכנסת "קוממיות אברהם" מיסודו של הרב ש' גורן ז"ל, תל-אביב

תשס"א – תשס"ה; תשס"ט – תשע"א:      ראש מכון "משפטי ארץ", עפרה. (מכון משפטי ארץ עוסק במחקר במשפט עברי ובהכשרת מועמדים לדיינות מתוך תפיסה משפטית רחבה, ודו-שיח עם החברה הישראלית הכללית)

תשנ"ו – תשס"א:     ר"מ (רב-מחנך), ישיבת ההסדר קרני שומרון, קרני שומרון.

תשמ"ט – תש"ן:       מרצה, מת"ן – מכון תורני לנשים, ירושלים

תשמ"ו – תשמ"ח:    ר"מ (רב מחנך), ישיבת ההסדר "שבות ישראל", אפרת

תשמ"ה – תשמ"ו:    מרצה, מכון "אורה" לנשים, ירושלים

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • מבוא למשפט עברי
 • משפט עברי (מתקדם)
 • דיני היושר במשפט העברי
 • סיבתיות במשפט העברי
 • עילות גירושין
 • יחסי ממון בתוך המשפחה
 • דת ומדינה
 • סדרי הדין בבית הדין הרבני
 • דיני ממונות בבית הדין הרבני
 • תורת המשפט
 • דיני עבודה
 • יחסי עבודה קיבוציים

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת בעברית ובאנגלית

משפט עברי, פילוסופיה של המשפט, דיני עבודה, דת ומדינה

פרסומים נבחרים

 • "המטפיזיקה של הגירושין: עיון הלכתי-פילוסופי בסדר הגט", דיני ישראל ל 43-92 (2015).
 • חלל ומרחבים בלתי-קדושים: דיני טומאת המת בתודעה ההלכתית, מחקרים בפילוסופיה של ההלכה, מכון ון-ליר, התקבל לפרסום, 22.2.2015.
 • Iniquities Ensnare the Wicked: The Ethical Theory of Proverbs 1-9, 56 Hebrew Studies, 201-215 (2015).
 • Limited Knowledge, Unlimited Love: A Maimonidean Paradox, The University of Toronto Journal of Jewish Thought, 3 (2012) .
 • Norms of Doubt: A Maimonidean Perspective on the Threshold of Doubt, 24 Jewish Law Association Studies XXIV (2013): 1-10 – the Netanya Conference Volume.
 • "נישואין כהסכם או כמטפיזיקה: עיון הלכתי-פילוסופי בסדר הגט", עמדו"ת – עם, מדינה, תורה, כרך ד: המשפחה בעין הסערה 107-65, מכללת אורות ישראל, משה רחימי ערך, אלקנה ורחובות, תשע"ד.
 • Maimonides on Testimony in Agunah and Divorce: Epistemic Implications, 23 Jewish Law Association Studies XXIII (2012): 13-26 – the Fordham Conference Volume.

פרסומים נוספים:

 • "מבוא לדיני הקניין: אישיות, תועלת ואפסות", בתוך: קובץ משפטי ארץ – כרך ג, קניין ומסחר (עדו רכניץ עורך ראשי, דניאל כץ וירון אונגר עורכים; עפרה, תש"ע) 17-29.
 • Personality, Utility and Finitude: A Brief Introduction to Jewish Property Law, in Mishpetei Eretz – A Collection of Essays in Halachic Law, Vol. 3, ix-xi (original English version of the above) (Ido Rechnitz, Editor-in-Chief, Daniel Katz and Yaron Unger eds.; Ofra, 2010).
 • "הרהורים אודות מרשם המקרקעין על פי ההלכה", בתוך קובץ משפטי ארץ – כרך ג, קניין ומסחר (עדו רכניץ עורך ראשי, דניאל כץ וירון אונגר עורכים; עפרה, תש"ע) 222 -236.
 • "פתיחת שערים: בקשת האמת, אפשרות השקר", בתוך קובץ משפטי ארץ – כרך ב, טענות וראיות (ירון אונגר ועדו רכניץ עורכים, עפרה, תשס"ה) 15-17.
 • "מבוא להלכות עדות: כללים נוקשים ושכנוע הלב – עיון בשיטת הרמב"ם", בתוך קובץ משפטי ארץ – כרך ב, טענות וראיות (ירון אונגר ועדו רכניץ עורכים, עפרה, תשס"ה) 43-67 (אוזכר: ע"פ  10596/03 גרגורי בשירוב נ' מדינת ישראל, (מיום 4.6.2006, מאגר נבו).
 • "ליישוב שיטת הרמב"ם בעניין עדות שבשטר", בתוך קובץ משפטי ארץ – כרך ב, טענות וראיות (ירון אונגר ועדו רכניץ עורכים, עפרה, תשס"ה) 287-298.
 • "במקום הקדמה: החקיקה במדינת ישראל בראי ההלכה – יצירתיות אנושית וגבולותיה", בתוך קובץ משפטי ארץ – דין דיין ודיון (ירון אונגר עורך, עפרה, תשס"ב) 21-51.
 • "הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם 'אופקית' או 'אנכית'? עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים", בתוך קובץ משפטי ארץ – דין דיין ודיון (ירון אונגר עורך, עפרה, תשס"ב) 179-220.
 • "סתימת טענות וסתירת הדין: סופיות הדיון בשיטת הרמב"ם", בתוך קובץ משפטי ארץ – דין דיין ודיון (ירון אונגר עורך, עפרה, תשס"ב) 221-240.
 • "מכשירים פיננסיים ודיני הממונות בראי המשפט ההלכתי" רבעון לבקנאות מ 36-45 (2006).
 • "שמוע בין אחיכם – בית הדין לממונות בין סמכות לבוררות", פרשת השבוע (א' הכהן, מ' ויגודה, עורכים), דברים תשס"ד, גליון 173 (אוזכר: רע"א 2237/03, אפרים שועלי בנין והשקעות בע"מ נ' המועצה המקומית תל מונד, פ"ד נט(4) 529) (משאב אלקטרוני ומודפס, 4 עמודים)

 קבוצות מחקר, כינוסים אקדמיים, סמינרים מחלקתיים והשתלמויות

 • For I am the One in Nega’im, I am the One in Ohalot: Dualism and Monism in Aggadic Conceptualization of the Law, to be delivered at The Jewish Law Association, 18th International Conference, (The Jewish Law Association and the University of Antwerp), on the theme of: “Judaism, Law and Literature”, the University of Antwerp, scheduled for July 14th-17th, 2014.
 • "חלל ומרחבים בלתי-קדושים: דיני טומאת המת בתודעה ההלכתית וההגותית", כנס על המוות והפילוסופיה של ההלכה: הכנס החמישי בתחום הפילוסופיה של ההלכה, בנושא: "המוות: עיונים ומחקרים בפילוסופיה של ההלכה", מיועד ל- כ-כא בטבת, תשע"ד (23-24.10.13), מכון ון ליר, ירושלים.
 • "לחוקקי ישראל: פרמטרים לא-פורמליסטיים במשנתו ההלכתית של הרב בצמ"ח עוזיאל זצ"ל", הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל – יצירתו ההלכתית וההגותית, לציון ששים שנה לפטירתו, מיועד לט"ז–י"ח מרחשוון תשע"ד (20-22.10.2013) (אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים, בשיתוף הוועד להוצאת כתבי הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל), רמת גן.
 • Equity, Courts of Equity and Corporate Law, The First Private Law Consortium, (Bar-Ilan University, Faculty of Law, in partnership with Harvard Law School, USA; University of Trento, Italy; University of Oslo, Norway; University of Pennsylvania, USA; McGill University, Canada) Ramat-Gan, June 26-27, 2013.
 • Models of Creativity, Restraints of Humility: Secular Legislation through the Prism of Jewish Law, The Jewish Law Association 17th International Conference, (The Jewish Law Association and Yale Law School) New Haven, July 30-August 2, 2012.
 • Iniquities Ensnare the Wicked: The Ethical Theory of Proverbs 1-9, 2012 International Meeting of the Society of Biblical Literature, (Society of Biblical Literature and Universiteit van Amsterdam) Amsterdam, scheduled for July 22-26, 2012.
 • "הסיבתיות בנזיקין ע"פ המשפט העברי", כנס צובה השלישי למשפט עברי – משפט עברי ודיני נזיקין (האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, המכון לחקר המשפט העברי והמכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר; אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן; אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים) קיבוץ צובה, מתוכנן ה'-ז' בתמוז, תשע"ב (25-27.6.12).
 • Rereading “The Generation”: Rabbi Kook’s Eastern-European Thought on Jaffa’s Shores, Jewish Spirituality in Eastern Europe – A Textual Perspective, (Hebrew & Jewish Studies Department, University College) London, June 6-7, 2012.
 • חוקר, פורום חוקרים בנושא: "פורמליזם משפטי והלכה", הפקולטה למשפטים, התכנית למשפט עברי ע"ש רומי ואסתר תיגר, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, שנה"ל תשע"ב (2012).
 • "קריאה חדשה במאמר הדור לראי"ה קוק", כנס במלאות 75 שנה לפטירתו של הראי"ה קוק, (המחלקה למדעי היהדות, המכון הגבוה לתורה), כב אלול תש"ע (1.9.10).
 • “Norms of Doubt: A Maimonidean Perspective on the Threshold of Doubt” The Jewish Law Association 16th International Conference, (The Jewish Law Association and Netanya Academic College) Netanya, June 21-24, 2010.
 • "הרוב קובע? גבולות כוחו של הרוב ובעיית ייצוגו של המיעוט", כינוס משותף למכון הישראלי לדמוקרטיה ולארגון רבני צהר בנושא: הלכות דמוקרטיה והליכותיה, כ"ד בסיוון תש"ע (6.6.2010).
 • "נישואין כהסכם או כמטפיזיקה: עיון הלכתי-פילוסופי בסדר הגט", כנס עמדו"ת (עם, תורה, מדינה) בנושא: המשפחה בעין הסערה, מכללת אורות ישראל, אלקנה, כ"ו באייר, תש"ע (10.5.2010).
 • חוקר, פורום חוקרים בנושא: "הלכה ומציאות", הפקולטה למשפטים, התכנית ע"ש רומי ואסתר טייגר, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, שנה"ל תש"ע-תשע"א (2010).
 • "גן העדן האבוד: ארבעה נרטבים של המצב הראשוני, ושיח זכויות הפרט", סימפוזיון בנושא חוק המאגר הביומטרי – דילמות אתיות, משפטיות והלכתיות בהגנה על הפרטיות, אוניברסיטת בר-אילן (הפקולטה למשפטים, התכנית ע"ש אסתר ורומי טייגר, בשיתוף עם מכון משפטי ארץ), ב' ניסן תש"ע (17.3.2010).
 • “Maimonides on Testimony in Agunah and Divorce: Epistemic Implications”, Conference on Jewish Family Law, the Agunah and General Issues in Jewish Law, Fordham University (Fordham University Law School and the Jewish Law Association), New York, February 7-8, 2010.
 • "נוקשות וגמישות בדיני הראיות – עיון במשנתו של הרמב"ם", השתלמות שופטים בנושא: "משפט עברי", המכון להשתלמויות שופטים ע"ש השופט זוסמן, נווה אילן, ג' שבט, התש"ע (18.1.10).
 • “Royal and Judicial Leadership in Maimonides”, Symposium on "The Posek as a Leader", Bar Ilan University, Faculty of Law, The Mozes S. Schupf  Fellowship Program, in appreciation of the support of Dr. Monique and Dr. Mordecai Katz, October 22, 2009.
 • "'האדם יראה לעיניים': שני מודלים להתמודדות עם אי-וודאות משפטית והלכתית – עיון בתורת המשפט של הרמב"ם", סמינר מחלקתי בפני חברי הפורום למשפט עברי וחקר ההלכה, הוועדה הישראלית של איגוד המשפט העברי (JLA), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, כ"א שבט תשס"ט (15.2.2009).
 • "'קנין דבר-שלא-בא-לעולם'" במשפט העברי: יסודות הכלל והשלכותיו", השתלמות שופטים בנושא: "משפט עברי", המכון להשתלמויות שופטים ע"ש השופט י' זוסמן, נווה אילן, ג' כסלו, תשס"ט (30.11.08).
 • "חווית הנוכח במשנתו ההלכתית, ההגותית והחינוכית", כנס בנושא הרב משה צבי נריה: משנתו ופועלו – עשור לפטירתו, אוניברסיטת בר-אילן (הפקולטה למדעי היהדות), ג' בסיון תשס"ו (30.5.2006).
 • "בעיות הלכתיות בהפעלת מכשירים פיננסיים מודרניים, כנס בנושא מכשירים פיננסיים חדשים – התמודדויות הלכתיות ואתיות, אוניברסיטת בר-אילן (המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ז"ל ואריקה יסלזון, מרכז אהרון מאיר לחקר ולימודי הבנקאות, הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לכלכלה, לשכת רב הקמפוס), י"ט בטבת תשס"ו (19.1.2006).
 • “The Law of the Land: The Equalizing Effect of Sabbatical Laws”, Conference on Equity and Jewish Law, Harvard University (Gruss Chair of Talmudic Civil Law, Harvard University; The Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem; The Institute of Jewish Law, Boston University School of Law), 20-21 May, 2001.