מתעניין?

ד"ר כנרת רובין-שוסטק    Dr. Kineret Rubin-Shostak

מרצה בכירה

נייד: 054-4707649

טל. 09-7750373

פקס: 09-7405782

מייל: kinerets@mishpat.ac.il

הוראה בקורסים:

  • סמינר בנושא שחיתות שלטונית בישראל ובעולם
  • מבוא למינהל ציבורי
  • אחריות, סמכות ואתיקה
  • מפלגות ופרלמנטים בישראל ובעולם
  • שונות תרבותית וקביעת מדיניות ציבורית
  • פיתוח כשירות תרבותית במערכת הבריאות והתמודדות עם שונות חברתית

לקורות חיים מלאים לחץ כאן