המחשה של שולחן כתיבה
English >> Management

Management

The Academic College of Law & Science was established in 1995 by an association of public figures in the field of law, economics and academia.

זבולון אורלב
Zevulun Orlev
Chairman
of the Association


Pro Aviad Hacohen
President


Yehuda (Hodi) Lieberman
CEO

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה