מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

כתב עת "משפחה במשפט"- כרך ו'-ז' התשע"ג התשע"ד – 2013 2014

 • דבר העורכים: בית הדין הרבני, בתי המשפט האזרחיים ופסיקותיו של הרב דיכובסקי
 • אביעד הכהן: "להציל עשוק מיד עושקו": לדמותו של דיין בישראל
 • אליאב שוחטמן: אלימות נגד נשים כעילה לגירושין
 • שרה מרקוביץ': זכויות הילד מול זכות הבעל להתנות תנאים בגט
 • יהודה יאיר בן מנחם: 'ותנהג את בנותי כשבויות חרב?!' - על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת 'מאיס עלי' באמתלא מבוררת
 • יחיאל קפלן: תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי: מחילוקי דעות בין בית המשפט לבית הדין לפשרה המשכינה שלום
 • יצחק כהן: עילת חלוקת הרכוש המשפחתי כעילה נמשכת? עיון מחודש בדיני המשפחה בישראל
 • אביעד הכהן: "אם תרצו – אין זו עגונה": תפקידם של בתי המשפט, הכנסת והיועץ המשפטי לממשלה
 • יחזקאל מרגלית: הסדרת יחסי אישות בין בני זוג בהסכמה בהלכה היהודית
 • אבישלום וסטרייך: רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? על שאלת ההכרה ההלכתית בנישואין אזרחיים
 • עמיחי רדזינר: אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך
 • אבישלום וסטרייך: על הדין והדיין: תשובה לעמיחי רדזינר
 • איל ינון: ל משולש היחסים: בג"ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים
 • רפאל יעקובי: אחרי רבים להטות' – על הרכבים שיפוטיים ותחבולות שופטים