מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

כתב העת "שערי משפט" – כרך ז' ( תשע"ד )

  • אביעד הכהן, יעל רונן ועמוס הרמן: דבר העורכים
  • ויקטור ח' בוגנים: מאזן הזכויות במדגמים - זכויות בעלי העניין במדגמים בתזכיר חוק המדגמים
  • יוסי מרקוביץ': על מה שנשאר מהלכת א.ש.י.ר - עיון מחדש ביחסי הקניין הרוחני ועשיית העושר
  • חגי ויניצקי: עסקאות במדגמים לאור תזכיר חוק המדגמים התשע"ג 2013
  • סיגל קוגוט ואפרת חקאק: האם נפגעה זכות חוקתית?הצורך בקביעת גדרים ברורים לזכות חוקתית
  • יעל רונן: תחולתו של חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו בגדה המערבית