מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשנ"ט – תשס"א )

 • פרופ' שלום לרנר: מישכון שטרות
 • ד"ר יחיאל בהט: עכבון בזכויות בפקדון הבנקאי-בטוחה לא בטוחה
 • ד"ר דליה אבן- לבה: תוקפן של הגבלות בשעבודים צפים כלפי צד ג' רוכש זכויות ושה בהליכי הוצאה לפועל
 • אביעד הכהן וזלמן סורוצקין: בנקאות ללא רבית ו"היתר עיסקה" ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" - הלכה ואין מורין כן?
 • עו"ד ד"ר יחיאל בהט: חיוב חשבון ביתרת חובה ושאלת התחולה של חוק הרבית
 • דבר המערכת מבוא לחוברת רפואה ומשפט: רפואה מתקדמת -ומשפט מגשש בעקבותיה
 • פרופ' מנחם אלון: הערות והארות בעניין "אשיות המרקם התרבותי והרוחני של חברתנו "
 • שרה פריש שופטת: ההביטים המשפטים של השתלת האיברים
 • ד"ר פנינה גרין וד"ר יוסי גרין: השתלת רקמות עובריות
 • עפרה גולן: דרישת "ההסכמה מדעת" כביטוי לכבוד אדם
 • פרופ' אביעד הכהן: משפט ורפואה ב"מדינה יהודית דמוקרטית"
 • ד"ר חיים שיין: על "ריח הכסף" תרומות למוסדות רפואיים
 • דבר המערכת: חוברת מס' 3 - קרימינולוגיה ומשפט פלילי
 • ד"ר אברהם טננבוים: הגישה האבוליסיוניסטית : האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית?
 • פרופ' מרדכי קרמינצר וליאת לבנון: האיסור הפלילי על הטרדה מינית - קידוש האמצעי ומחירו
 • ד"ר אורית קמיר: בחזרה אל - "שאת אומרת לא- למה את מתכוונת"?
 • פרופ' מנחם אמיר: היש פשע מאורגן בישראל ?
 • פרופ' שלמה ג' שהם ואורי גולדברג: פשע, סטייה טרוף ויצירה
 • ד"ר איתמר ורפטינג ועו"ד שלמה רבינוביץ: עיר מקלט במערכת המדינה המודרנית
 • פרופ' אליאב שוחטמן: על העבירות של שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו
 • פרופ' גיורא רהב: החמצה על מגדר ומשפט אפליית נשים על בתי המשפט בישראל
 • ד"ר רינה בוגוש ועו"ד רחל דון יחיא: מחקר אחר תפיסה אחרת תגובה למאמרו של פרופ' רהב