מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז – תשנ"ח )

 • פרופ' מנחם אלון: אומנות המשפט- שלום לעומת שלמות
 • ד"ר יחיאל בהט: ההגנה החוקתית על הקניין- הלכה למעשה
 • פרופ' אביעד הכהן: וכי רבים גזלנים הם? - על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי
 • השופט אברהם חלימה: הסדר זכויות במקרקעין
 • ד"ר יחיאל בהט: זכויות הקניין בבית משותףבמצבים מיוחדים
 • ליאור כחלון: פרשת נחמני בראי המשפט העברי
 • עו"ד חיים רבייה: מבוא לאתרי משפט באינטרנט
 • ד"ר אברהם טננבואם: השלכות רשת האינטרנט על המשפט המהותי
 • ד"ר ניבה אלקין-קורן: זכויות יוצרים בעידן המידע- יעדים ותיקים בעידן החדש
 • ד"ר ויקטור ח בוגנים: תשתית משפטית למסחר אלקטרוני
 • עו"ד נעמי אסיא , פורמן מרטין ואביבה גולדשטיין: כתובות באינטרנט בסימני מסחר
 • נרדה בן-צבי: האינטרנט כמדף ויקטואלי
 • נאוה כהן - צוריאל: סמכות השיפוט באינטרנט
 • ד"ר עמרי ידלין: חוק החברות כמוצר
 • ד"ר יחיאל בהט : תכלית החברה ומטרותיה בהצעת חוק החברות ,התשנ"ו-1995
 • ד"ר דוד האן: חלוקה לבעלי המניות ושמירת ההון
 • אפרים שמיידלר , דן שיינפלד: דיני שמירת ההון בהצעת חוק החברות - "כללים אופטימלים"?
 • ד"ר יובל קרניאל: אחריות פלילית של תאגידים
 • אהרן בניסטי: "האישיות המשפטית הנפרדת" במשפט העברי - להלכה למעשה