מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

כתב העת "משפחה במשפט"-כרך ב' תשס"ט – 2008

 • בן שבת, שמואלי, שוז, בלכר-פריגת ,קפלן: שולחן (משפחתי) עגול - עשור לבית המשפט לעניינ
 • ענת ענבר, חיה נבו וסוזן להמן: יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה - עשור לפעילותן
 • חנה לאופר ואיתנה ברמן: שני בתים וגשר ביניהם-סדנאות להורים בהליכי פרידה וגירושין
 • מוסה אבו רמדאן: התפתחויות אחרונות באחזקת ילדים בבתי הדין השרעיים
 • ברכיהו ליפשיץ: גן התעתועים של "ענייני נישואין וגירושין"
 • ישראל דורון וגליה לינצ'יץ: זכות העמידה של סבים וסבתות לקשר עם נכדיהם
 • רונה שוז: זכות הילד להשתתפות : בין תיאוריה לבין הלכה למעשה
 • השופט (בדימוס ) חיים פורת: האם התגשם חזונו של השופט אלישע שינבוים?
 • : דין וחשבון הוועדה לבחינת יישום דיני המשפחה (דוח שינבוים)
 • השופט שאול שוחט: בית המשפט לענייני משפחה – האמנם בית?
 • השופט מנחם הכהן: השיח הבינאישי המקופל בדיון המשפטי המשפטי בבית המשפט
 • Sir Mark Potter: The Voice of the Child: Children’s “rights” in Family Proceedings