תבנית לכתיבת קורות חיים

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט שמח על שיתופי פעולה עם אתרים לבניית קו"ח

 

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 15.11.20

מתעניין?