המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

תחום טלפון דוא"ל
מדור יעוץ ורישום 5909* rishum3@mishpat.ac.il
מנהלת לשכת נשיא - עו"ד קרן פריבה 09-7750300 kerenpy@mishpat.ac.il
מנהלת לשכת מנכ"ל - גב' חלי בלייברג 09-7750387 helib@mishpat.ac.il
סמנכ"ל אקדמי- עו"ד דפנה הלפרין 09-7750308 dafnah@mishpat.ac.il
סמנכ"ל כספים- רו"ח אמיר כהנא 09-7750310 amirc@mishpat.ac.il
רכזת אקדמית- אלה סבג 09-7750304 ellas@mishpat.ac.il
רכזת אקדמית- יפעת נורקין 09-7750301 yifatn@mishpat.ac.il
רכזת אקדמית- גפנית מזרחי 09-7750326 gafnitm@mishpat.ac.il
רכזת אקדמית- רוני נעים 09-7750360 ronin@mishpat.ac.il
רכזת אקדמית- רוני סביליה לוי 09-7750385 ronisl@mishpat.ac.il
מנהלת מכינות - שמרית אפרים 09-7750353 shimrit@mishpat.ac.il
דקאנט סטודנטים- ניצה טבנקין 09-7750393 nitza@mishpat.ac.il
מנהל פיתוח עסקי ואקדמי- אבי אבו 09-7750366 avi@mishpat.ac.il
מנהלת מחלקת שיווק- אשרת גלס oshratg@mishpat.ac.il
מנהלת מדור שכר לימוד-מירי ישרים 09-7750306 miri@mishpat.ac.il
רכזת שכר לימוד- אורית פרידמן 09-7750383 oritf@mishpat.ac.i
מנהלת המרכז להכוון קריירה- עו"ד מיכל בן יצחק 09-7750314 michalb@mishpat.ac.il
מנהלת הקליניקות- עו"ד מיכל ריכרדסון 09-7750365 michalr@mishpat.ac.il
מנהל לוגיסטיקה ורכש- יורם אברהם 09-7750307 yorama@mishpat.ac.il
ספרייה 09-7750324 library@mishpat.ac.il

מתעניין?

  • כתובת
  • רח' המרגוע 5
  • ת.ד 261
  • הוד השרון
  • 4510201
callicon