פרשת השבוע

פרשת השבוע הנקראת בבתי הכנסת מדי שבת היא אחד מנכסי צאן הברזל של מורשת ישראל. המפגש – המתחדש עם פרשת השבוע יוצר כר נרחב לדיון פורה ומעמיק בסוגיות השונות שהיא מעלה על סדר היום. סוגיות אלה, נדונו במאות גיליונות "פרשת השבוע ברוח משפטית".

היוצאים לאור כסדרם, מדי שבוע, מאז שנת תשס"א-2001, בהוצאת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בשיתוף משרד המשפטים, ובעריכת פרופ' אביעד הכהן, דיקאן המרכז וד"ר מיכאל ויגודה, ראש המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים. בין סוגיות אלה: מוסר מלחמה; צדק ויושר; משפט ומוסר; טוהר השיפוט; הגנת הפרטיות; כבוד האדם וחירותו; הגינות ותום-לב; מינויים בשירות הציבורי; דיני עבודה; קביעת "קו העוני"; דין החולה הנוטה למות; הלכה, פמיניזם ומשפט; ועוד.

הגיליונות מופצים דרך קבע לכל השופטים בישראל, דיינים, אנשי פרקליטות המדינה ומשרד המשפטים, חוקרי משפט והציבור הרחב, ומצוטטים עשרות פעמים בפסקי דין של בית המשפט העליון, בערכאות שיפוטיות אחרות, בספרים ובמאמרים.

עם הכותבים נמנים שופטי בית המשפט העליון, המחוזי והשלום, דיינים, רבנים, אנשי משפט, והיסטוריונים. ביניהם (רשימה חלקית): המשנה לנשיא ביהמ"ש העליון בדימוס מנחם אֵלון, פרופ' אברהם גרוסמן, פרופ' דניאל פרידמן, ד"ר יעקב וינרוט, שופט ביהמ"ש העליון אליקים רובינשטיין, פרופ' אלן דרשוביץ, פרופ' אליאב שוחטמן, פרופ' ברכיהו ליפשיץ, פרופ' נחום רקובר, פרופ' שולמית אלמוג ועוד.

ייחודם של הגיליונות הוא בניסוחם הקצר, בלשונם הבהירה ובעריכה המוקפדת המאפשרת לכל אדם את העיון בסוגיות שעל סדר היום הציבורי והמשפטי מתוך עיון במקורות שבעולמה של מורשת ישראל.

לצפייה בכל גיליונות "פרשת השבוע ברוח משפטית"

 

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 15.11.20

מתעניין?