מצגת לכתיבת קורת חיים

הכוון תעסוקתי - משרות חמות

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?