מצגת לכתיבת קורת חיים

הכוון תעסוקתי - משרות חמות

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אביב 2020
מועד סגירת הרישום 1.3.20

מתעניין?