ד"ר סיגל נעים - "מבוא על הזדקנות האוכלוסייה" מהקורס ייעוץ גרונטולוגיה

ד"ר בל יוסף - "סעדים חוקתיים" מהקורס משפט חוקתי

עו"ד שי אהרונוביץ- "הכנסה פירותית והונית" מהקורס דיני מיסים

ד"ר ויקטור בוגנים- "גיוס הון ועבירות נירות ערך" מהקורס דיני תאגידים

ד"ר חגי ויניצקי- "כפיה ועושק" מהקורס דיני חוזים

פרופ' לימור עציוני- "יסוד עובדתי ויסוד נפשי" מהקורס דיני עונשין

ד"ר מיכאל בריס- "הגדרת יחסי עובד ומעביד" מהקורס דיני עבודה

עו"ד משה יפה- "ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד" מהקורס משפט חוקתי

ד"ר עמוס הרמן- "עדות שמועה והחריגים לכלל הפוסל עדות שמועה" מתוך קורס דיני ראיות

ד"ר אורן בשן- "חשבונאות לאומית" מהקורס- מבוא לכלכלה, מאקרו

ד"ר חגי ויניצקי- "מסוימות ודרישת הכתב" מהקורס דיני חוזים M.A

ד"ר חגי ויניצקי- "טעות והטעיה" מהקורס דיני חוזים

פרופ' לימור עציוני -"עבירה תוצאתית" מהקורס דיני עונשין

ד"ר אורן בשן- "היצרן וההיצע" מהקורס מבוא למיקרו כלכלה

פרופ' מיכל טמיר- "הסדרי טיעון" מהקורס סדר דין פלילימתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה