ד"ר סיגל נעים - "מבוא על הזדקנות האוכלוסייה" מהקורס ייעוץ גרונטולוגיה

ד"ר בל יוסף - "סעדים חוקתיים" מהקורס משפט חוקתי

עו"ד שי אהרונוביץ- "הכנסה פירותית והונית" מהקורס דיני מיסים

ד"ר ויקטור בוגנים- "גיוס הון ועבירות נירות ערך" מהקורס דיני תאגידים

ד"ר חגי ויניצקי- "כפיה ועושק" מהקורס דיני חוזים

פרופ' לימור עציוני- "יסוד עובדתי ויסוד נפשי" מהקורס דיני עונשין

ד"ר מיכאל בריס- "הגדרת יחסי עובד ומעביד" מהקורס דיני עבודה

עו"ד משה יפה- "ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד" מהקורס משפט חוקתי

ד"ר עמוס הרמן- "עדות שמועה והחריגים לכלל הפוסל עדות שמועה" מתוך קורס דיני ראיות

ד"ר אורן בשן- "חשבונאות לאומית" מהקורס- מבוא לכלכלה, מאקרו

ד"ר חגי ויניצקי- "מסוימות ודרישת הכתב" מהקורס דיני חוזים M.A

ד"ר חגי ויניצקי- "טעות והטעיה" מהקורס דיני חוזים

פרופ' לימור עציוני -"עבירה תוצאתית" מהקורס דיני עונשין

ד"ר אורן בשן- "היצרן וההיצע" מהקורס מבוא למיקרו כלכלה

פרופ' מיכל טמיר- "הסדרי טיעון" מהקורס סדר דין פלילימתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה