סוציאליזם הגות ועשייה – רוברט אואן

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
סוציאליזם הגות ועשייה – רוברט אואן
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר