קרל מארקס ומשנתו הסוציאליסטית-חלק ב'

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
קרל מארקס ומשנתו הסוציאליסטית-חלק ב'
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר