משפט הומניטרי חלק 2

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
משפט הומניטרי חלק 2
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן