מערכת שעות
סטודנטים >> מערכת שעות לשנת הלימודים תשפ"ד

מערכת שעות לשנת הלימודים תשפ"ד

משפטים:

משפטים מערכת סמסטר א'
משפטים מערכת סמסטר ב'
משפטים מערכת סמסטר קיץ

מנהל עסקים + חשבונאות:

חשבונאות+מינהל עסקים סמסטר א'
חשבונאות+מינהל עסקים מערכת סמסטר ב'
מינהל עסקים מערכת סמסטר סמסטר קיץ

 


מדיניות ציבורית, ממשל ומשפט:

מערכת סמסטר א' מממ
מערכת סמסטר ב' מממ
מערכת סמסטר קיץ מממ


ניהול מערכות בריאות:

ניהול מערכות בריאות סמסטר א'
ניהול מערכות בריאות סמסטר ב'
ניהול מערכות בריאות סמסטר קיץ


דימות רפואי

דימות רפואי סמסטר א'
דימות רפואי סמסטר ב'
דימות רפואי סמסטר קיץ

סיעוד:

מערכת שעות סיעוד תשפ"ד

תארים שניים:

מערכת תואר שני משפטים- LLM

מערכת תואר שני בלימודי משפט מחזור תשפ"ד
מערכת תואר שני לימודי משפט מחזור תשפ"ג 

מערכת תואר שני בניהול מערכות בראיות- שנה א'
מערכת תואר שני בריאות שנה ב' אביב תשפ"ג
מערכת תואר שני בריאות שנה ב' אוקטובר תשפ"ג

מערכת תואר שני מנהל עסקים תשפ"דמתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה