מערכות מידע

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
מערכות מידע
שם המרצה:
מר אחיעד מינס