מבוא למערכות מידע וניהול חלק ד

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
מבוא למערכות מידע וניהול חלק ד
שם המרצה:
מר אחיעד מינס