כתב העת "שערי משפט" – כרך ה' ( תש"ע ) – חוברת מס' 1 – משפט ופסיכולוגיה

יחיאל בהט, דפנה לביא: דבר העורכים
אבישי אנטונובסקי: מאמר מבוא "הפסיכולוגיה ומערכת המשפט-התיכלנה השתיים יחדיו? "
ישראל בר כוכב: מסה "לפני החוק" לקפקא
לימור עציוני: מאמרים האם הפסיכולוגיה יכולה לשמש כ"מקדם הגנה"?
דפנה לביא: גישור טרנספורמטיבי הפן העיוני והמעשי, הצעה לאימוצו של מודל חדש -מוכר אל השיח הקיים בארץ
חמי בן נון: הטיות קוגנטיביות והחלטות שיפוטיות אינטואיציה וחשיבה סדורה במלאכתו של השופט
אסף י' טויב: המצב "הקליני" כקריטוריון המרכזי לקבלת הכרעות בשאלות מתחום בריאות הנפש בישראל
אליער ויצטום ויעקב מרגולין: פריצת גבולות המקצוע על ידי מטפלים בתחום בריאות הנפש
מורן סבוראי: העצמאות השיפוטית כרכיב מרכזי באתיקה שיפוטית

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019