כתב העת "שערי משפט" – כרך ד' (תשס"ה – תשס"ו ) – חוברת מס' 2 – עשור לחוק המחשבים

פרופ' מיגל דויטש: "חוק המחשבים במבחן העתים – זווית המבט של מציע החוק"
ד"ר ויקטור ח' בוגנים: "חוק המחשבים והתמודדות המשפט עם האתגר הטכנולוגי"
ד"ר מיכאל בירנהק: "משפט המכונה – אבטחת מידע וחוק המחשבים"
ד"ר אברהם נ' טננבוים: על המטאפורות בדיני המחשבים והאינטרנט"
עו"ד נעמי אסיא, עו"ד רחל אלקלעי: עבירות מחשב בעשור החולף"
שרון אהרוני-גולדנברג, פרופ' אריה רייך: "חדירה למחשב כעוולה נזיקית"
ד"ר יובל קרניאל: "חוק המחשבים ודואר הזבל – טיפול מקומי בתופעה גלובלית"
ד"ר ויקטור ח' בוגנים (עורך): "חוק המחשבים – רשימה מוערת של פסקי דין"

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019