כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשנ"ט – תשס"א ) – חוברת מס' 2 – משפט ורפואה

דבר המערכת
פרופ' מנחם אלון: הערות והארות בעניין "אשיות המרקם התרבותי והרוחני של חברתנו "
שרה פריש שופטת: ההביטים המשפטים של השתלת האיברים
ד"ר פנינה גרין וד"ר יוסי גרין: השתלת רקמות עובריות
עפרה גולן: דרישת "ההסכמה מדעת" כביטוי לכבוד אדם
פרופ' אביעד הכהן: משפט ורפואה ב"מדינה יהודית דמוקרטית"
ד"ר חיים שיין: על "ריח הכסף" תרומות למוסדות רפואיים

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019