כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשנ"ט – תשס"א ) – חוברת מס' 3 – קרימינולוגיה ומשפט פלילי

דבר המערכת
ד"ר אברהם טננבוים: הגישה האבוליסיוניסטית : האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית?
פרופ' מרדכי קרמינצר וליאת לבנון: האיסור הפלילי על הטרדה מינית – קידוש האמצעי ומחירו
ד"ר אורית קמיר: בחזרה אל – "שאת אומרת לא- למה את מתכוונת"?
פרופ' מנחם אמיר: היש פשע מאורגן בישראל ?
פרופ' שלמה ג' שהם ואורי גולדברג: פשע, סטייה טרוף ויצירה
ד"ר איתמר ורפטינג ועו"ד שלמה רבינוביץ: עיר מקלט במערכת המדינה המודרנית
פרופ' אליאב שוחטמן: על העבירות של שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו
פרופ' גיורא רהב: החמצה על מגדר ומשפט אפליית נשים על בתי המשפט בישראל
ד"ר רינה בוגוש ועו"ד רחל דון יחיא: מחקר אחר תפיסה אחרת תגובה למאמרו של פרופ' רהב

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019