כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז – תשנ"ח ) – חוברת מס' 1 – דיני קניין

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז – תשנ"ח ) – חוברת מס' 1 – דיני קניין

פרופ' מנחם אלון: אמנות המשפט – שלום לעומת שלמות

ד"ר יחיאל בהט: ההגנה החוקתית על הקניין – הלכה למעשה
פרופ' אביעד הכהן: וכי הרבים גזלנים הם ?- על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי
השופט אברהם חלימה: הסדר זכויות במקרקעין
ד"ר יחיאל בהט: זכויות קניין בבית המשותף במצבים מיוחדים

ליאור כחלון: פרשת נחמני בראי המשפט העברי

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019