כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז – תשנ"ח ) – חוברת מס' 2 – משפט ואינטרנט

עו"ד חיים רביה: מבוא לאתרי משפט ואינטרנט
ד"ר אברהם טננבוים: השלכות רשת האינטרנט על המשפט המהותי
ד"ר ניבה אלקין קורן: זכויות יוצרים בעידן המידע – יעדים ותיקים בעידן חדש
ד"ר ויקטור בוגנים: תשתית משפטית למסחר אלקטרוני
עו"ד נעמי אסיא, פורמן מרטין ואביבה גולדשטיין: כתובות באינטרנט כסימני מסחר
נרדה בן צבי: האינטרנט כמדף וירטואלי
נאווה כהן צוריאל: סמכות השיפוט באינטרנט

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019