כתב העת "משפחה במשפט"-כרך ב' תשס"ט – 2008 כרך ב'

בן שבת, שמואלי, שוז, בלכר-פריגת ,קפלן: שולחן (משפחתי) עגול – עשור לבית המשפט לענייני משפחה…
ענת ענבר, חיה נבו וסוזן להמן: יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה – עשור לפעילותן
חנה לאופר ואיתנה ברמן: שני בתים וגשר ביניהם-סדנאות להורים בהליכי פרידה וגירושין
מוסה אבו רמדאן: התפתחויות אחרונות באחזקת ילדים בבתי הדין השרעיים
ברכיהו ליפשיץ: גן התעתועים של "ענייני נישואין וגירושין"
ישראל דורון וגליה לינצ'יץ: זכות העמידה של סבים וסבתות לקשר עם נכדיהם
רונה שוז: זכות הילד להשתתפות : בין תיאוריה לבין הלכה למעשה
השופט (בדימוס ) חיים פורת: האם התגשם חזונו של השופט אלישע שינבוים?
דין וחשבון הוועדה לבחינת יישום דיני המשפחה (דוח שינבוים)
השופט שאול שוחט: בית המשפט לענייני משפחה – האמנם בית?
השופט מנחם הכהן: השיח הבינאישי המקופל בדיון המשפטי המשפטי בבית המשפט
Sir Mark Potter: The Voice of the Child: Children’s “rights” in Family Proceedings

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019