המחשה ללימודי משפטים
ספריה >> כתב העת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

כתב העת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

לקריאה לחצו על שמות המאמרים:

כתב העת – שערי משפט

כתב העת “שערי משפט” – כרך א’ (תשנ”ז – תשנ”ח ) – חוברת מס’ 1 – דיני קניין
כתב העת “שערי משפט” – כרך א’ (תשנ”ז – תשנ”ח ) – חוברת מס’ 2 – משפט ואינטרנט
כתב העת “שערי משפט” – כרך א’ (תשנ”ז – תשנ”ח ) – חוברת מס’ 3 – הצעת חוק החברות
כתב העת “שערי משפט” – כרך ב’ (תשנ”ט – תשס”א ) – חוברת מס’ 1 – אשראי בנקאי ובטחונות
כתב העת “שערי משפט” – כרך ב’ (תשנ”ט – תשס”א ) – חוברת מס’ 2 – משפט ורפואה
כתב העת “שערי משפט” – כרך ב’ (תשנ”ט – תשס”א ) – חוברת מס’ 3 – קרימינולוגיה ומשפט פלילי
כתב העת “שערי משפט” – כרך ג’ (תשס”ב – תשס”ד ) – חוברת מס’ 1 – דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים
כתב העת “שערי משפט” – כרך ג’ (תשס”ב – תשס”ד ) – חוברת מס’ 2 – דת ומדינה
כתב העת “שערי משפט” – כרך ד’ (תשס”ה – תשס”ו ) – חוברת מס’ 1 – תובענות ייצוגיות
כתב העת “שערי משפט” – כרך ד’ (תשס”ה – תשס”ו ) – חוברת מס’ 2 – עשור לחוק המחשבים
כתב העת “שערי משפט” – כרך ה’ ( תש”ע ) – משפט ופסיכולוגיה
כתב העת “שערי משפט”- כרך ו’ (תשע”ג)
כתב העת “שערי משפט” – כרך ז’ ( תשע”ד)
כתב העת “שערי משפט” – כרך ח’ ( תשע”ו)
כתב העת “שערי משפט” – כרך ט’ ( תשע”ח)

 

 

כתב העת – משפחה במשפט

המרכז לזכויות הילד והמשפחה

כתב העת “משפחה במשפט”-כרך א’ אב תשס”ז – אוגוסט 2007
כתב העת “משפחה במשפט”-כרך ב’ תשס”ט – 2008 כרך ב’
“משפחה במשפט”-כרך ג’-ד’ תשס”ט – תש”ע 2009 – 2010
“משפחה במשפט”- כרך ה’ תשע”א 2011
“משפחה במשפט”- כרך ו’-ז’ התשע”ג התשע”ד – 2013 2014
כתב העת משפחה במשפט- כרך ח 2016-1017

מתעניינים?
הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

עקבו אחרינו...
כניסת סטודנט כניסת מרצה