המחשה ללימודי משפטים
ספרייה >> כתבי העת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

כתבי העת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

לקריאה לחצו על שמות המאמרים:

כתב העת – שערי משפט

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז ; 1997) – חוברת מס' 1 – דיני קניין

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ח ; 1997) – חוברת מס' 2 – משפט ואינטרנט

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ח ; 1998) – חוברת מס' 3 – הצעת חוק החברות

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשנ"ט ; 1998) – חוברת מס' 1 – אשראי בנקאי ובטחונות

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תש"ס ; 2000) – חוברת מס' 2 – משפט ורפואה

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשס"א ; 2001) – חוברת מס' 3 – קרימינולוגיה ומשפט פלילי

כתב העת "שערי משפט" – כרך ג' (תשס"ב ; 2002) – חוברת מס' 1 – דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

כתב העת "שערי משפט" – כרך ג' (תשס"ד ; 2003) – חוברת מס' 2 – דת ומדינה

כתב העת "שערי משפט" – כרך ד' (תשס"ה ; 2005) – חוברת מס' 1 – תובענות ייצוגיות

כתב העת "שערי משפט" – כרך ד' (תשס"ו ; 2006) – חוברת מס' 2 – עשור לחוק המחשבים

כתב העת "שערי משפט" – כרך ה' (תש"ע ; 2009) – משפט ופסיכולוגיה

כתב העת "שערי משפט"- כרך ו' (תשע"ג ; 2013)

כתב העת "שערי משפט" – כרך ז' (תשע"ד ; 2014)

כתב העת "שערי משפט" – כרך ח' (תשע"ו ; 2015)

כתב העת "שערי משפט" – כרך ט' (תשע"ח ; 2017)

כתב העת "שערי משפט" – כרך י' (תש"ף)

כתב העת – משפחה במשפט

המרכז לזכויות הילד והמשפחה

כתב העת "משפחה במשפט"-כרך א' (תשס"ז ; 2007)

כתב העת "משפחה במשפט"-כרך ב' (תשס"ט ; 2008) 

כתב העת "משפחה במשפט"-כרך ג'-ד' (תשס"ט – תש"ע ; 2009 – 2010)

כתב העת "משפחה במשפט"- כרך ה' (תשע"א ; 2011)

כתב העת "משפחה במשפט"- כרך ו'-ז' (התשע"ג-התשע"ד ; 2013-2014)

כתב העת "משפחה במשפט"- כרך ח' (תשע"ז - תשע"ח ; 2016-2017)

כתב העת "משפחה במשפט"- כרך ט' - כרך בנושא זכויות ילדים לכבודו של ד"ר יצחק קדמן - (עתיד לצאת לאור במהלך 2023)

כתב העת – מובילים

כתב העת "מובילים"- גליון 1 (תשפ"א ; 2021)

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.



מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה