המחשה ללימודי משפטים
ספרייה >> כתבי העת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

כתבי העת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

לקריאה לחצו על שמות המאמרים:

כתב העת – שערי משפט

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז ; 1997) – חוברת מס' 1 – דיני קניין

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ח ; 1997) – חוברת מס' 2 – משפט ואינטרנט

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ח ; 1998) – חוברת מס' 3 – הצעת חוק החברות

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשנ"ט ; 1998) – חוברת מס' 1 – אשראי בנקאי ובטחונות

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תש"ס ; 2000) – חוברת מס' 2 – משפט ורפואה

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשס"א ; 2001) – חוברת מס' 3 – קרימינולוגיה ומשפט פלילי

כתב העת "שערי משפט" – כרך ג' (תשס"ב ; 2002) – חוברת מס' 1 – דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

כתב העת "שערי משפט" – כרך ג' (תשס"ד ; 2003) – חוברת מס' 2 – דת ומדינה

כתב העת "שערי משפט" – כרך ד' (תשס"ה ; 2005) – חוברת מס' 1 – תובענות ייצוגיות

כתב העת "שערי משפט" – כרך ד' (תשס"ו ; 2006) – חוברת מס' 2 – עשור לחוק המחשבים

כתב העת "שערי משפט" – כרך ה' (תש"ע ; 2009) – משפט ופסיכולוגיה

כתב העת "שערי משפט"- כרך ו' (תשע"ג ; 2013)

כתב העת "שערי משפט" – כרך ז' (תשע"ד ; 2014)

כתב העת "שערי משפט" – כרך ח' (תשע"ו ; 2015)

כתב העת "שערי משפט" – כרך ט' (תשע"ח ; 2017)

כתב העת "שערי משפט" – כרך י' (תש"ף)

כתב העת – משפחה במשפט

המרכז לזכויות הילד והמשפחה

כתב העת "משפחה במשפט"-כרך א' (תשס"ז ; 2007)

כתב העת "משפחה במשפט"-כרך ב' (תשס"ט ; 2008) 

כתב העת "משפחה במשפט"-כרך ג'-ד' (תשס"ט – תש"ע ; 2009 – 2010)

כתב העת "משפחה במשפט"- כרך ה' (תשע"א ; 2011)

כתב העת "משפחה במשפט"- כרך ו'-ז' (התשע"ג-התשע"ד ; 2013-2014)

כתב העת משפחה במשפט- כרך ח' (תשע"ז - תשע"ח ; 2016-2017)

כתב העת – מובילים

כתב העת "מובילים"- גליון 1 (תשפ"א ; 2021)

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה