תמונת רקע
כללי האזכור האחיד במשפטים

כללי האזכור האחיד במשפטים

כללי האזכור האחיד במשפטים

כללי האזכור האחיד כללים שגובשו על ידי צוות משותף לכתבי העת "משפטים", "משפט וממשל", "מחקרי משפט" ו"עיוני משפט" ומוצאים לאור על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

עריכת רשימה ביבליוגרפית

רשימה ביבליוגרפית הינה רשימת מקורות המידע שבהם השתמשנו לצורך כתיבת העבודה, רשימה זו מופיעה בסוף העבודה.
הרשימה כוללת את כל המקורות בהם נעשה שימוש בגוף העבודה.
רישום הפריטים יעשה על פי כללי האזכור האחיד של הכתיבה המשפטית, ובכל מקרה על הרישום להיות עקבי.
את הרשימה עורכים על-פי סוגי חומר כמו: חקיקה, פסיקה וספרות (בסדר זה). כל סוג חומר יירשם בנפרד. בחקיקה יש להקדים חוקים להצעות חוק. בספרות ניתן להפריד בין ספרים ובין מאמרים.
פריטים בעברית ירשמו לפני פריטים באנגלית.
אין חובה לסדר את רשימת החוקים ואת רשימת פסקי-הדין על-פי מאפיין ספציפי. במידה ונבחר קריטריון לסידור (כדוגמת שם החוק, שמות הצדדים או שנה) יש להקפיד על עקביות בשימוש בקריטריון.
רשימת הספרות תסודר בסדר אלפביתי, על-פי שם המשפחה של המחבר הראשון.
שם מחבר יכול להיות גם שם חברה, רשות מקומית, משרד ממשלתי וכיו"ב.
כאשר הרשימה כוללת יותר מפריט אחד שנכתב על-ידי אותו מחבר, יסודרו הפריטים לפי סדר השנים בו הם נכתבו.
בהיעדר שם מחבר, הסידור האלפביתי יתבסס על שם הפריט.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה