חלק א: סודיות וחיסיון חלק שני  

שם הקורס:
חוק ומשפט במערכת הבריאות
שם השיעור:
חלק א: סודיות וחיסיון חלק שני  
שם המרצה:
עו"ד אליהו ביטון