חונך אישי

חונך אישי - שערי מדע ומשפט

מנהלת התכנית : דיקנט הסטודנטים -ניצה טבנקין
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מסייע לסטודנטים החדשים בתחילת דרכם בלימודי המשפטים, באמצעות תכנית חונכות אישית.
התכנית כוללת מפגשיי ליווי אישיים המועברים על ידי חונכים אשר הינם סטודנטים מצטיינים מכיתת מצוינות הלומדים בשנה ג' במרכז.

הזכאים לחונכות אישית הינם סטודנטים בעלי התאמות שהוכרו על ידי מוסדות המרכז.

לפרטים נוספים nitza@mishpat.ac.il

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 15.11.20

מתעניין?