חונך אישי

מנהלת התכנית : דיקנט הסטודנטים -ניצה טבנקין
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מסייע לסטודנטים החדשים בתחילת דרכם בלימודי המשפטים, באמצעות תכנית חונכות אישית.
התכנית כוללת מפגשיי ליווי אישיים המועברים על ידי חונכים אשר הינם סטודנטים מצטיינים מכיתת מצוינות הלומדים בשנה ג' במרכז.

הזכאים לחונכות אישית הינם סטודנטים בעלי התאמות שהוכרו על ידי מוסדות המרכז.

לפרטים נוספים nitza@mishpat.ac.il

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?