הרקע להתפתחות הסוציולוגיה

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
הרקע להתפתחות הסוציולוגיה
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר