המחשה של סטודנטית לומדת
ספרייה >> כללי ציטוט והנחיות לכתיבת עבודה

כללי ציטוט והנחיות לכתיבת עבודה

הנחיות לכתיבת עבודה מחקרית

עבודת מחקר היא עבודה הבוחנת באופן תיאורטי נושא מסוים, תוך שימוש בכמה מקורות ספרותיים אקדמיים ועריכת אינטגרציה וסינתזה בין מקורות אלו.
סינתזה בין מקורות מידע איננה סיכום, זוהי הזדמנות ליצור ידע חדש מתוך מקורות המידע. תהליך זה כולל שילוב בין מקורות מידע קיימים מנקודת מבט חדשה ומקורית.

חוברת הנחיות לכתיבת עבודה מחקרית במשפטים

 

הנחיות לציטוט מקורות ביבליוגרפים

בעבודה אקדמית אתם עושים שימוש בידע ובמחקרים קודמים. בכל מקרה כזה חובה עליכם לאזכר את המקורות בהם נעזרתם בכתיבה. כך מקבל הכותב את הקרדיט השמור לו וזכויות היוצרים שלו נשמרות. כמו כן, קורא העבודה יכול להגיע למקור המצוטט לשם קריאה נוספת, אם יחפוץ בכך.

את אזכור המקורות חובה לעשות על-פי הכללים. לכל תחום ידע כללים משלו. בעבודה משפטית יש להשתמש בכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית ובמדעי החברה יש להשתמש בכללי ה- APA .

כללי הציטוט מפרטים כיצד יש לצטט כל סוג חומר: ספר, מאמר, אתר אינטרנט, פסק-דין וכד'.

בגוף העבודה יש לצרף הפנייה ביבליוגרפית בכל פעם שבו נעשה שימוש במקור כלשהו. במשפטים ההפנייה נעשית באמצעות הערת שוליים בתחתית העמוד, ובמדעי החברה ההפנייה נעשית באמצעות סוגריים בגוף הטקסט.

בנוסף להפניות בגוף העבודה יש לרכז בסוף העבודה את כלל המקורות אשר שימשו אתכם בכתיבת העבודה. זוהי הרשימה הביבליוגרפית, ויש להקפיד לערוך אותה על-פי כללי הציטוט.

כלים היוצרים ציטוט באופן אוטומטי:

מערכות ממוחשבות היוצרות ציטוטים באופן אוטומטי, על-ידי הכנסת הפרטים הביבליוגרפים של הפריט הרצוי (ספר, מאמר, חוק, פסק דין וכו').

כדי ליצור ציטוט יש להכניס את הפרטים הביבליוגרפיים (מחבר, שנה, הוצאה, שם החוק, וכו') בשדות הרצויים והכלי ייצור את הציטוט בשבילכם.

משפטים:  easy cite

מדעי החברה:  מכונת הציטוטים

*יש לבדוק את הציטוט הנוצר ע"י כלים אלו, לפי כללי הציטוט הנהוגים בתחום הנלמד ולוודא שהוא נכון

 

פירוט כללי הציטוט במשפטים ובמדעי החברה:

במשפטים

מדעי החברה

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה