המחשה של סטודנטית לומדת
ספרייה >> הנחיות לרישום ביבליוגרפי

הנחיות לרישום ביבליוגרפי

בעבודה אקדמית אתם עושים שימוש בידע ובמחקרים קודמים. בכל מקרה כזה חובה עליכם לאזכר את המקורות בהם נעזרתם בכתיבה. כך מקבל הכותב את הקרדיט השמור לו וזכויות היוצרים שלו נשמרות. כמו כן, קורא העבודה יכול להגיע למקור המצוטט לשם קריאה נוספת, אם יחפוץ בכך.

את אזכור המקורות חובה לעשות על-פי הכללים. לכל תחום ידע כללים משלו. בעבודה משפטית יש להשתמש ב 'כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית' ובמדעי החברה יש להשתמש בכללי ה-APA (American Psychological Association ).

כללי הציטוט מפרטים כיצד יש לצטט כל סוג חומר: ספר, מאמר, אתר אינטרנט, פסק-דין וכד'.

בגוף העבודה יש לצרף הפנייה ביבליוגרפית בכל פעם שבו נעשה שימוש במקור כלשהו. בכתיבה המשפטית ההפנייה נעשית באמצעות הערת שוליים בתחתית העמוד, ובמדעי החברה ההפנייה נעשית באמצעות סוגריים בגוף הטקסט.

בנוסף להפניות בגוף העבודה יש לרכז בסוף העבודה את כלל המקורות אשר שימשו אתכם בכתיבת העבודה. זוהי הרשימה הביבליוגרפית, ויש להקפיד לערוך אותה על-פי כללי הציטוט.

להלן פירוט כללי הציטוט במשפטים ובמדעי החברה:

במשפטים

מדעי החברה

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה