המשפט הבין לאומי והמשפט המדינתי חלק 2

שם הקורס:
משפט בינלאומי פומבי
שם השיעור:
המשפט הבין לאומי והמשפט המדינתי חלק 2
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן