המרצים שלנו בתקשורת

הסגל האקדמי של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מדבר על ענייני סדר היום החדשותי, כותב, מתראיין ולא מפחד לתת ביקורת נוקבת, כך אנו משפיעים על השייח הציבורי.

עקבו אחרינו...
כניסת סטודנט כניסת מרצה