מידע אודות המרכז האקדמי >> המועצה האקדמית

המועצה האקדמית

המועצה האקדמית משמשת כרשות האקדמית העליונה של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
בין תפקידי המועצה- שמירה על המצוינות המדעית וההוראתית של שערי מדע ומשפט.
כל הגופים האקדמיים של שערי מדע ומשפט מחויבים להחלטות המתקבלות ע"י המועצה, שפועלת על פי עקרון החופש האקדמי ובמסגרת תקנון עמותת שערי מדע ומשפט.
רשימה נכבדת של מדענים ומשפטנים מהשורה הראשונה מרכיבים את המועצה ותורמים מזמנם ומרצם להצלחת המרכז והסטודנטים הלומדים .

 

חברי מועצה אקדמית הם:

פרופ' אביעד הכהן- יו"ר

פרופ' איילת בלכר פריגת

פרופ' ישראל גלעד

פרופ' אברהם דיסקין

פרופ' חיים וקסמן

פרופ' מיכאל טל

פרופ' יעל רונן

פרופ' אליאב שוחטמן

ד"ר רוני לזר

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה