המועצה האקדמית

 

המועצה האקדמית משמשת כרשות האקדמית העליונה של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
בין תפקידי המועצה- שמירה על המצוינות המדעית וההוראתית של שערי מדע ומשפט.
כל הגופים האקדמיים של שערי מדע ומשפט מחויבים להחלטות המתקבלות ע"י המועצה, שפועלת על פי עקרון החופש האקדמי ובמסגרת תקנון עמותת שערי מדע ומשפט.
רשימה נכבדת של מדענים ומשפטנים מהשורה הראשונה מרכיבים את המועצה ותורמים מזמנם ומרצם להצלחת המרכז והסטודנטים הלומדים .

 

חברי מועצה אקדמית הם:

פרופ' אליאב שוחטמן,יו"ר
פרופ' בנימין שרדני
פרופ' דניאל אלגום
פרופ' מנחם אמיר
פרופ' יעקב גולדברג
פרופ' שלמה יהודה
פרופ' ניסן רובין
פרופ' אריה צבי שטיינפלד
פרופ' יעקב שפיגל
פרופ' חמי בן נון
פרופ' אביעד הכהן
ד"ר עמוס הרמן
ד"ר יחיאל בהט

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?