ספרייה >> הזמנת מאמרים סרוקים

הזמנת מאמרים סרוקים

תיאור השירות:

סריקת מאמרים מתוך כתבי עת / קבצי מאמרים, הדרושים לקורסים או עבודות סמינריוניות, והעברתם בדוא"ל למבקש.
השירות ניתן לסטודנטים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ומוגבל לכתבי עת / קבצים הקיימים באוסף הספרייה.

לפני שליחת בקשה לסריקת מאמר יש לבדוק:

האם המאמר קיים בטקסט מלא במאגרי המידע- יש לחפש במנוע החיפוש EDS מאמרים בטקסט מלא.

אופן ההזמנה:

בקשה לסריקת מאמר יש לשלוח בדוא"ל לספרייה.
על הבקשה להכיל את כל הפרטים הבאים:
1. שם הסטודנט
2. מס' ת.ז
3. שם המאמר
4. שם המחבר
5. שם כתב העת
6. מס' כרך / גיליון
7. עמודים

*המאמרים ייסרקו ויישלחו בדוא"ל חוזר תוך 3 ימי עבודה.
*השירות ניתן בכפוף לחוק זכות יוצרים, התשס"ח 2007
*הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מס' המאמרים שיישלחו לסטודנט.

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה