תמונת רקע
חברי הסגל >> ד"ר תהילה בארי אלון

ד"ר תהילה בארי אלון

תפקידים

סגל פנים

Tehilla Beeri-Alon


השכלה

- 1993-1998 תואר ראשון "בהצלחה", אוניברסיטת בר אילן LLB Bar Ilan University
- 2002-2204 תואר שני "בהצטיינות" מסלול עם תיזה, אוניברסיטת בר אילן
- LLM Bar Ilan University - 2005-2010 תואר שלישי במסגרת תכנית מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר אילן , PhD Bar Ilan University


תחומי הוראה והתמחויות

משפט עברי Jewish Law
דיני משפחה Family Law
דיני ירושה Law of Succession


פרסומים נבחרים

• תהילה בארי טיהור ממזרים נוכח הקידמה הרפואית- בחינה מחודשת לאור עקרונות היסוד בסוגיית הממזר (עבודה לקבלת תואר "מוסמך במשפטים" אוניברסיטת בר אילן- הפקולטה למשפטים, רמת
גן, התשס"ה)

  • תהילה בארי היסוד הנפשי הנדרש לכינון הקידושין בהקשרן של טענות ה'טעות' וה'תנאי' (עבודה לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" אוניברסיטת בר אילן- הפקולטה למשפטים, רמת גן, התש"ע) .
  •  תהילה בארי "עיון מחודש ביסודות ההלכתיים לטיהור ממזרים נוכח הקידמה הרפואית" (התקבל לפרסום בכרך כ"ו של שנתון המשפט העברי)

יצירת קשר

טלפון: 09-74500346
דוא”ל: tbe174@gmail.comמתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה