תמונת רקע
חברי הסגל >> ד"ר מיכאל בריס

ד"ר מיכאל בריס

תפקידים

סגל פנים

Michael Baris


השכלה

Ph.D אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 2009
LL.M האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004 (בהצטיינות יתירה)
LL.B האוניברסיטה העברית בירושלים, 1992 (בהצטיינות)


תחומי הוראה והתמחויות

מבוא למשפט עברי
משפט עברי (מתקדם)
דיני היושר במשפט העברי
סיבתיות במשפט העברי
עילות גירושין
יחסי ממון בתוך המשפחה
דת ומדינה
סדרי הדין בבית הדין הרבני
דיני ממונות בבית הדין הרבני
תורת המשפט
דיני עבודה
יחסי עבודה קיבוציים


פרסומים נבחרים

• "המטפיזיקה של הגירושין: עיון הלכתי-פילוסופי בסדר הגט", דיני ישראל ל 43-92 ( 2015 .)
• חלל ומרחבים בלתי-קדושים: דיני טומאת המת בתודעה ההלכתית, מחקרים בפילוסופיה של ההלכה, מכון ון-ליר, התקבל לפרסום, 22.2.2015 .

• Iniquities Ensnare the Wicked: The Ethical Theory of Proverbs 1-9, 56 Hebrew Studies, 201-215 (2015).
• Limited Knowledge, Unlimited Love: A Maimonidean Paradox, The University of Toronto Journal of Jewish Thought, 3 (2012) .
• Norms of Doubt: A Maimonidean Perspective on the Threshold of Doubt, 24 Jewish Law Association Studies XXIV (2013): 1-10 – the Netanya Conference Volume.

• "נישואין כהסכם או כמטפיזיקה: עיון הלכתי-פילוסופי בסדר הגט", עמדו"ת – עם, מדינה, תורה, כרך ד: המשפחה בעין הסערה 107-65 , מכללת אורות ישראל, משה רחימי ערך, אלקנה ורחובות, תשע"ד.

• Maimonides on Testimony in Agunah and Divorce: Epistemic Implications, 23 Jewish Law Association Studies XXIII (2012): 13-26 – the Fordham Conference Volume.

• "מבוא לדיני הקניין: אישיות, תועלת ואפסות", בתוך: קובץ משפטי ארץ – כרך ג, קניין ומסחר )עדו רכניץ עורך ראשי, דניאל כץ וירון אונגר עורכים; עפרה, תש"ע( 17-29


יצירת קשר

טלפון: 09-7750313
דוא”ל: michaelb@mishpat.ac.ilמתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה