תמונת רקע
חברי הסגל >> ד”ר חן ריגר

ד"ר חן ריגר

תפקידים

סגל פנים


השכלה

2014 – 2009 ph.D בסוציולוגיה מלגאית נשיא במחלקה לסוציולוגיה, מגמת פסיכולוגיה חברתית, אוניברסיטת בר-אילן. נושא הדוקטורט: “השפעת בולטות ומרכזיות הזהות על מעורבות אבות ואמהות בטיפול בילדים”. מנחה – ד”ר רות גונט.
2008 – 2006 . M.A בהצטיינות המחלקה לסוציולוגיה, מגמת פסיכולוגיה חברתית, אוניברסיטת בר-אילן. נושא עבודת המסטר: “השפעת אידיאולוגית המגדר של האם, תפיסותיה לגבי תפקוד האב ושביעות רצונה מהנישואים על נטייתה לשמירת סף אימהית”. מנחה – ד”ר רות גונט.
2006 – 2003 . B.A בהצטיינות יתרה הפקולטה למדעי החברה, החוג המשולב )פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה(, אוניברסיטת בר-אילן.


תחומי הוראה והתמחויות

שיטות מחקר
מגדר וחברה
סוציולוגיה ארגונית
סמינריון עיוני
סוציולוגיה של ניהול מערכות בריאות.


פרסומים נבחרים

(בתהליך תיקונים בעקבות שיפוט) ריגר, ח’, וגונט ר’. השפעת זהויות משפחה ועבודה על מעורבות אבות ואמהות בטיפול בילדים


יצירת קשר

טלפון: 09-7750312
דוא”ל: chenr@mishpat.ac.il

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה