תמונת רקע
חברי הסגל >> ד"ר חן ריגר

ד"ר חן ריגר

תפקידים

סגל פנים החוג לתואר ראשון בניהול מערכות בריאות


השכלה

2014 - 2009 ph.D בסוציולוגיה מלגאית נשיא במחלקה לסוציולוגיה, מגמת פסיכולוגיה חברתית, אוניברסיטת בר-אילן. נושא הדוקטורט: "השפעת בולטות ומרכזיות הזהות על מעורבות אבות ואמהות בטיפול בילדים". מנחה - ד"ר רות גונט.
2008 - 2006 . M.A בהצטיינות המחלקה לסוציולוגיה, מגמת פסיכולוגיה חברתית, אוניברסיטת בר-אילן. נושא עבודת המסטר: "השפעת אידיאולוגית המגדר של האם, תפיסותיה לגבי תפקוד האב ושביעות רצונה מהנישואים על נטייתה לשמירת סף אימהית". מנחה - ד"ר רות גונט.
2006 - 2003 . B.A בהצטיינות יתרה הפקולטה למדעי החברה, החוג המשולב )פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה(, אוניברסיטת בר-אילן.


תחומי הוראה והתמחויות

שיטות מחקר
מגדר וחברה
סוציולוגיה ארגונית
סמינריון עיוני
סוציולוגיה של ניהול מערכות בריאות.


פרסומים נבחרים

(בתהליך תיקונים בעקבות שיפוט) ריגר, ח', וגונט ר'. השפעת זהויות משפחה ועבודה על מעורבות אבות ואמהות בטיפול בילדים


יצירת קשר

טלפון: 09-7750312
דוא”ל: chenr@mishpat.ac.ilמתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה