תמונת רקע
חברי הסגל >> ד''ר אמה אברבוך

ד''ר אמה אברבוך

תפקידים

סגל פנים החוג לתואר ראשון בניהול מערכות בריאות


אודות

ד''ר (PhD) אמה אברבוך, בוגרת תואר שלישי במדעי החברה מהאוניברסיטה העברית ובעלת התמחות ייחודית בתחום סוציולוגיה של הבריאות והרפואה. עשתה עבודת דוקטורט תחת הדרכתה של פרופ' יהודית שובל, כלת פרס ישראל למדעי החברה.
עד לאחרונה עבדה במשרד הבריאות במינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי. ניסיון העבודה במשרד הבריאות כולל עיסוק במחקר יישומי, עם דגש על חקר כוח אדם רפואי בישראל, עריכה וניתוח סקרי בריאות אוכלוסייה, תכנון והערכת תוכניות קידום בריאות ועוד. עם הקמת יחידה לצמצום פערים שימשה מרכזת נושא אי-השוויון והפערים בבריאות. בתפקיד זה עסקה בפיתוח ויישום מדיניות להתמודדות עם הפערים בבריאות על רקע חברתי-כלכלי וגיאוגרפי והנגשה תרבותית ולשונית של שירותי הבריאות. הייתה עורכת ראשית של דוח שנתי "אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו" המתפרסם על ידי מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי. בנוסף לעבודה במשרד הבריאות לימדה במוסדות להשכלה גבוהה במגוון נושאים הקשורים להיבטים חברתיים של בריאות ולסוגיות שונות במערכת הבריאות בישראל. שימשה חברה בתת-וועדת אתיקה של בית חולים הדסה למחקרים בעלי היבטים חברתיים.


השכלה

תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמחות בתחום בריאות ורפואה.
תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תוכנית אישית עם התמחות בסוציולוגיה של הבריאות ורפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים.


תחומי הוראה והתמחויות

מדיניות מערכות בריאות

תכנון והערכת שירותי בריאות

תכנון אסטרטגי ועיצוב מדיניות בריאות

ניהול ותפעול מערכות בריאות בעולם

פערים ואי-שוויון בבריאות


פרסים

2008- מלגת המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

2006- מלגה אוניברסיטאית מטעם הוועדה למעמד האישה ולשכת רקטור, האוניברסיטה העברית

2000- ציון לשבח על ידי ועדת פרס ע''ש פרופ' יונינה גרבר-טלמון על כתיבת מאמר סוציולוגי מדעי, ניתן במחלקה לסוציולוגיה בפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים


פרסומים נבחרים

Even-Zohar, A.; Shtanger, V.; Israeli, A.; Averbuch, E.; Segal, G.; Mayan, H.; Steinlauf, S.; Galper, A.; Zimlichman, E. 2021. "The Association between Health and Culture: The Perspective of Older Adult Hospital In-Patients in Israel". Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 6496.

Kalter - Leibovici O., Chetrit A., Avni S., Averbuch E., Novikov I.,  Daoud N.. 2016. "Social characteristics associated with disparities in smoking rates in Israel" Israel Journal of Health Policy Research. 1, 5:36.

Shuval J. and Averbuch E. 2012. Alternative and Bio-medicine in Israel: Boundaries and Bridges. Academic Studies Press.

אברבוך א' וחב' (עורכים). 2021. אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2020. המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות.

 בנדרלי מ', פלוס ר', מורד ח', אברבוך א', פרידמן ל', קלטר-ליבוביץ ע'. 2019. הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ובין מצב הבריאות לאורך זמן. הוצאת מכון אהרן למדיניות כלכלית. מרכז בינתחומי הרצליה.

 שובל י', אברבוך א'. 2014. הילכו שניים יחדיו? רפואה משלימה/אלטרנטיבית ורפואה קונבנציונאלית בישראל. הוצאת רסלינג.

 חורב ט', אברבוך א', קידר נ'. 2013. התמודדות לאומית עם אי-השוויון בבריאות: משולחן השרטוט ליישום בפועל. המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות.

 שמש ע', נקמולי לוי ד', הורוביץ פ', אברבוך א'. 2011. פערים בבריאות ופריפריה חברתית. האגף לכלכלה וביטוח בריאות, משרד הבריאות.


יצירת קשר

טלפון: 050-6242411
דוא”ל: emes@mishpat.ac.ilמתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה