בית הספר למדיניות ציבורית

בית הספר למדיניות ציבורית, ממשל ומשפט שם לעצמו מטרה להכשיר את הסטודנטים להשפיע באופן פעיל על אופייה של המדינה בשנים הקרובות, זאת תוך פיתוח מנהיגות ניהולית והקניית הבנה עמוקה בתהליכים העוברים על ישראל, ובדרכי הפעולה וההשפעה עליהם.
התכנית הייחודית נבנתה מתוך הכרה בצורך הממשי בהכשרה איכותית, רב תחומית ומקיפה של מנהלים, ארגונים ואנשי ממשל, הפועלים בסביבה ציבורית מורכבת מבעבר.
הלימודים יתרכזו הן בצדדים הפורמאליים והן בצדדים הבלתי-פורמאליים של הסביבה הציבורית, הבעיות שהיא מציבה והפתרונות הנגזרים מהכרתה, תוך הקניית בסיס תיאורטי ועיוני רחב.
תכנית הלימודים מורכבת מלימודי מבוא ומלימודי ליבה בתחומי מינהל, ממשל, משפט, כלכלה ושיטות מחקר ומלימודי בחירה. בשנה השלישית של הלימודים תתקיים בצד הלימודים העיוניים גם סדנא שתתמקד בניתוח אירועים, קבלת החלטות וקביעת מדיניות בנושאים עיוניים ומעשיים. בסדנא ישתתפו בנוסף למורי התכנית גם נציגים של צמרת מקבלי ההחלטות בישראל בעבר ובהווה.
התכנית מיועדת לתלמידים המתכוונים להשתלב בתפקידים ציבוריים ופוליטיים, לאנשי השירות הציבורי המיועדים לתפקידי ניהול, ולמתעניינים בסביבה הציבורית והפוליטית המודרנית.
התואר במדיניות ציבורית, ממשל ומשפט מהווה כרטיס כניסה יקר ערך, למכרזים לתפקידים ממשלתיים, ולתפקידים בחברות ציבוריות ופרטיות.
“כמי ששילב במשך שנים רבות עשייה אקדמית בצד עשייה ציבורית אין לי ספק שמדובר בתכנית אקדמית יוקרתית שתקנה לבוגריה יתרונות מעשיים משמעותיים, ותקדם את השירות הציבורי בישראל…”
(פרופסור אברהם דיסקין, ראש בית הספר למינהל, ממשל ומשפט)מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה