התאבדות

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
התאבדות
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר